Schlouk Map  ›   Bars Estrasburgo  ›  Irish Pub Estrasburgo

Irish Pub Estrasburgo

2 bares

The Dubliners

4,5 (14)  • 🍺 4,50 €

7 Rue du Vieux Marché aux Poissons, 67000 Estrasburgo

Molly Malone's

4,7 (7)  • 🍺 4,00 €

1 Place d'Austerlitz, 67000 Estrasburgo